AVG wet

Betreft     : Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Datum     : 24 mei 2018


Beste lezer, 

Zoals u ongetwijfeld gehoord of gelezen heeft is per 25 mei 2018 de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat er vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele EU, en de gegevens van alle burgers nog beter beschermd worden.

Met dit bericht willen we u laten weten dat wij volledig transparant zijn over:
  • Welke gegevens we van u gebruiken.
  • Dat wij u gegevens nooit delen met andere partijen voor commerciële doeleinden.
  • U het recht heeft op vergetelheid (het volledig wissen van uw persoonlijke data).
  • Uw persoonlijke gegevens bij ons goed worden beschermd.Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Naam contactpersoon: om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken.

Naam bedrijf: om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

Adres bedrijf: om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

E-mailadres: om u een factuur toe te zenden of om informatie toe te sturen.

Telefoonnummer: om contact met u op te nemen bij eventuele vragen en voor het maken van een afspraak.

Factuurgegevens: voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

 

Aan wie geven wij uw gegevens door?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

Accountant/boekhouder: de gegevens die op de factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder.

Juridisch adviseurs: bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.

Overheidsinstanties: als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

 

Wat zijn uw rechten?

U heeft op grond van de wet het recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te corrigeren/ te laten verwijderen.
Wanneer u uw gegevens wilt laten verwijderen kunt u contact met ons opnemen.

Wij zullen u tijdig laten weten of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. In een enkel geval kunnen wij een bepaald verzoek weigeren.

 

Bedankt voor uw vertrouwen!

’t Prikkewater Packhuys

Impressies

Prikkewater

Over ons

Partycentrum 't Prikkewater Packhuys de ideale locatie voor uw bruiloft, familiefeest, reunie, bedrijfs / personeelsfeest, kinderfeest, vergaderruimte, presentatieruimte!

Adres

Kon. Wilhelminahaven ZZ 3, 3134KG Vlaardingen

  info@prikkewater.nl

   010 248 99 99

   06 53 455 601

Openingstijden

Zeven dagen in de week geopend op afspraak. Neem contact met ons op om een afspraak te maken